• OREW

  Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
  ul. Szarych Szeregów 32, tel. 55 232 38 16

 • WTZ

  Warsztat Terapii Zajęciowej
  ul. 1 Maja 1, tel. 55 233 75 93

 • PSONI

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu

 • ŚDS

  Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Saperów 14D, tel. 55 643 97 77

„Pensjonat Krótkiego Pobytu – wsparcie i aktywność”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu realizuje zadanie  pt. „Pensjonat  Krótkiego Pobytu – wsparcie i aktywność” przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków PFRON. Czas trwania projektu to 5 miesięcy.

 

Projekt ten ma na celu odciążenie rodzin opiekujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwami sprzężonymi oraz zwiększenie samodzielności samych osób niepełnosprawnych, a także przełamanie wieloletnich utrwalonych lęków rodzin, które nie dopuszczają myśli o możliwości usamodzielnienia się ich niepełnosprawnego dziecka czy podopiecznego.

W ramach zadania zorganizowane zostaną pobyty weekendowe dla 40 podopiecznych i ich rodzin. Program pobytów daje szansę osobom z niepełnosprawnością na maksymalnie usamodzielnienie niezależne od codziennej pomocy rodziców czy opiekunów.

 

Iwona Grajkowska

Koordynator projektu