Super User    środa, 08, marzec 2017 09:49
Oferta pracy - asystent OzNI/opiekun mieszkania treningowego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu,

organizacja specjalizująca się w prowadzeniu wieloprofilowego usprawniania, edukacji i terapii
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

zatrudni

Asystenta osoby z niepełnosprawnością intelektualną

w mieszkaniu treningowym

Wymagania:
- wykształcenie kierunkowe średnie lub wyższe (np. dyplom asystenta osoby niepełnosprawnej, terapeuty zajęciowego lub pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa),

- doświadczenie w pracy bezpośredniej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,

- życzliwy i taktowny stosunek do osób niepełnosprawnych,

- chęć pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną,

- umiejętności komunikacyjne,

- sprawne korzystanie z pakietu Office, poczty elektronicznej i Internetu.

Zakres obowiązków obejmuje wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności:

- prowadzenie treningu mieszkaniowego w oparciu o Indywidualny Program Treningu Mieszkaniowego,

- wsparcie z rozwijaniu samodzielności, zaradności życiowej, kompetencji cyfrowych, umiejętności społecznych i interpersonalnych,

- towarzyszenie mieszkańcom w wypełnianiu obowiązków związanych z prowadzeniem domu,

- prowadzenie zajęć z zakresu samoobsługi, komunikacji, orientacji w czasie i przestrzeni, poruszania się po mieście i innych wynikających z diagnozy potrzeb mieszkańca,

- zapewnienie warunków współuczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu codziennych decyzji, 

- zapewnienie komfortu psychicznego i bezpieczeństwa mieszkańców, 

- kontakt z opiekunami faktycznymi,

- udział w zebraniach zespołu i szkoleniach,
- prowadzenie dokumentacji projektowej, w tym codziennych raportów oraz ewaluacji.

Warunki zatrudnienia:

- umowa o prace w pełnym wymiarze czasu pracy,

- praca w trybie 3-zmianowym,

- zatrudnienie w ramach projektu pn. „Nie zwalniamy tempa – usługi społeczne i integracja” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferujemy:

- pracę w organizacji pozarządowej o ugruntowanej pozycji,

- możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Wymagane dokumenty:

- aktualne CV wraz z listem motywacyjnym,

- kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej.

 

Oferty można składać do dnia 05.11.2018 roku do godz. 15.00:

- korespondencyjnie lub osobiście w biurze PSONI ul. 1 Maja 1, 82 -300 Elbląg,

- mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (z dopiskiem: „asystent w mieszkaniu treningowym” w temacie wiadomości).

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PSONI Koło w Elblągu danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych dokumentach dołączonych do złożonej aplikacji dla celów prowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez PSONI Koło w Elblągu danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji."

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z informacjami o Stowarzyszeniu na stronie  www.elblag.psoni.org.pl

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.