Super User    piątek, 27, lipiec 2018 07:15
Fajna sprawa

„Fajna sprawa – wsparcie i integracja””
realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu.


Czas trwania projektu:  od 01 sierpnia 2018 r. do  31 grudnia 2018 r.

Głównym celem projektu realizowanego od 1 sierpnia do 31 grudnia 2018r. jest odciążenie rodzin wychowujących/ opiekujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, kalectwami sprzężonymi i autyzmem oraz zwiększenie samodzielności samych osób niepełnosprawnych, a także przełamanie wieloletnich utrwalonych lęków rodzin, które nie dopuszczają myśli o możliwości usamodzielnienia się ich niepełnosprawnego dziecka/podopiecznego poprzez wdrożenie usługi zwanej „Fajna sprawa - wsparcie i integracja” oraz szereg działań towarzyszących projektu zwiększających integrację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin z powiatu elbląskiego, braniewskiego i M. Elbląg.

W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

- Organizacja pobytów weekendowych - organizacja 8 weekendowych pobytów (od godz. 16-tej w piątek do godz. 12-tej w niedzielę) jednorazowo dla 4 uczestników. Podczas pobytu weekendowego uczestnicy będą mieli pełną swobodę w realizowaniu zaplanowanych działań przy wsparciu ze strony wykwalifikowanej kadry. Uczestnicy będą utrwalać czynności samoobsługi, spędzając ze sobą czas, korzystać z oferty kulturalnej i edukacyjnej miasta.

- Klub Integracyjny - jego celem jest poprawa dostępności i efektywności oparcia społecznego dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, opiekunów. Klub będzie funkcjonował od września 2018 do grudnia 2018 r. w godzinach od 15.00 do 18.00 jeden raz w tygodniu. W Klubie będą prowadzone zajęcia i spotkania ze specjalistami w zakresie żywienia i relaksacji, będzie to również doskonały czas do skorzystania przez uczestników z aktywności zewnętrznych.


Projekt „Fajna sprawa – wsparcie i integracja”  współfinansowany jest  ze środków PFRON otrzymanych od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Załączniki do pobrania:

stopka OPIS pfron 2